Ceník

(Příloha č.1 Knihovního řádu)

Čtenář je povinen každoročně zaplatit registrační poplatek:

děti do 15 let . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30,- Kč

ostatní čtenáři . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50,- Kč

Upomenutí při nedodržení výpůjční doby:

1. upomínka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,- Kč

2. upomínka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,- Kč

3. upomínka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50,- Kč

Další poplatky:

– za vystavení čtenářského průkazu (ztráta) . . . . . . . . . . .  10,- Kč

– za ztrátu knihy – výše pořizovací ceny . . . . . . . . . . . .  + 100,- Kč

  (případně do výše ceny za pořízení fotokopie)

– za ztrátu časopisu – výše pořizovací ceny  . . . . . . . . . . + 10,- Kč

– za poškození obalu knihy (fólie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,- Kč

– za poškození čárového kódu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5,- Kč

– za písemné sdělení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  úhrada poštovného

– za zprostředkování výpůjčky z jiné knihovny:

   MVS  při její realizaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . úhrada poštovného