Rady čtenářům

Pro naše čtenáře – komentář doplňující Knihovní řád

Čtenářský průkaz

je nepřenosný, nutno jej předložit při každé návštěvě knihovny. Bez průkazu půjčovat nelze, ale je možné donesené knihy vrátit. Případnou ztrátu průkazu hlaste prosím knihovnici a identifikujte se jiným dokladem. Za poplatek 10,- Kč vám bude vystaven průkaz nový.

Prodloužení výpůjční doby

Výpůjční doba je 1 měsíc. Nevrátíte-li ve stanovené lhůtě půjčené dokumenty, budeme vám účtovat pokuty z prodlení dle našeho Ceníku služeb a sankcí.
Pokud nemáte možnost se do knihovny dostavit ve stanovené době, využijte možnosti výpůjční dobu si prodloužit. Toto lze provést telefonicky, elektronickou poštou nebo vstupem do vašeho  čtenářského konta na našich webových stránkách.

Rezervace dokumentů

Dokumenty, které v knihovně momentálně nejsou k dispozici, si můžete rezervovat. A to osobně v knihovně, telefonicky nebo prostřednictvím on-line katalogu na webových stránkách knihovny. U vytvoření rezervace na konkrétní titul použijete stejné přihlašovací údaje jako při vstupu do vašeho čtenářského konta. Čekající rezervace vám bude oznámena elektronickou poštou nebo SMS zprávou.
Nemá-li knihovna ve svém fondu žádanou literaturu, zprostředkuje ji prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) za poplatky uvedené v Ceníku služeb a sankcí.

Vaše dotazy ráda zodpovím ústně nebo písemně, k návštěvě nýdecké knihovny srdečně zve knihovnice Kristina.